Zehnder Group Belgium nv/sa

Impressum

Firma Zehnder Group Belgium nv/sa

Country Manager
Michel Donck

Naam en adres
Zehnder Group Belgium nv/sa
Wayenborgstraat 21
2800 Mechelen
Belgium

Telefoonnummer
+32 15 280 510

E-mailadres
Marketing@zehnder.be

Inschrijving in het handelsregister
Ondernemingsnr. 0832 645 624
BTW BE 0832 645 624

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, schema's, geluiden, animaties en video's alsook het ter beschikking stellen ervan op internet van de Zehnder Group Belgium nv/sa zijn beschermd door het auteursrecht en de andere van kracht zijnde wetten. De inhoud op de internetsite mag niet worden gekopieerd, gebruikt, en aangepast voor commerciële doeleinden of ter beschikking worden gesteld aan derden.

Wettelijke bepalingen

Zehnder Group Belgium nv/sa dankt u voor het bezoek aan haar website en voor de interesse in haar producten. De verzamelde persoonlijke gegevens op de site van Zehnder Group Belgium nv/sa zullen uitsluitend gebruikt worden om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren : verzending van informatie en documentatie van onze producten of behandeling van uw vraag door de bevoegde dienst of eventueel doorgestuurd naar een bevoegd filiaal van de Zehnder Group. Zehnder Group Belgium nv/sa garandeert de vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens, conform de wettelijke wettelijke bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.