KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zehnder Group Czech Republic s.r.o., obchodní zastoupení pro ČR a SR
Pionýrů 641
391 02 Sezimovo Ústí II
Česká republika
+420 383 136 222
info@zehnder.cz

Vedoucí obchodního zastoupení
Ing. Jiří Štekr
IČ: 242 62 200; DIČ: CZ24262200

© Copyright

Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa a jejich uspořádání na webové stránce společnosti Zehnder podléhají ochraně dle autorského zákona a právních předpisů týkajících se ochrany osobních dat. Obsah této webové stránky se nesmí kopírovat, zpracovávat, měnit nebo zpřístupňovat třetím osobám v případě, že by to mělo sloužit ke komerčním účelům. Poskytnutí veškerých marketingových aj. materiálů je možné na vyžádání a jejich využití pouze se souhlasem společnosti Zehnder.

Právní podmínky ochrany osobních údajů

Společnost Zehnder je potěšena Vaší návštěvou této webové stránky a Vaším zájmem o naše výrobky. Veškeré osobní údaje získané na webové stránce společnosti Zehnder se ukládají, zpracovávají a popř. předávají dalším společnostem v rámci koncernu Zehnder výhradně pro jejich individuální potřebu, pro předkládání informací o výrobcích nebo nabídek služeb. Společnost Zehnder ručí za to, že se s Vašimi údaji zachází důvěrně a v souladu s platnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a souvisejících předpisů.

Podrobné informace naleznete v kapitole Prohlášení o ochraně dat v zápatí webové stránky www.zehnder.cz